Kirigami: schema's voor beginners en sjablonen voor kinderen (2023)

Zelfgemaakte geschenken brengen veel warmte en opwinding bij de ontvanger. Elk geschenk vormt een aanvulling op een element waarin uw tijd en een deel van uw ziel zal worden geïnvesteerd. Een handgemaakte ansichtkaart zal een geliefde bekoren. Zodat u uw wensen niet op geverfd karton schrijft, maar op originele, gevormde ansichtkaarten, kunt u ons decoupage-schema voor beginners gebruiken, houd rekening met het volgende.

Wat is de kirigami-techniek?

Dus dit is het maken van papieren elementen. Bij het vormen van de onderdelen kunt u een schaar en lijm gebruiken. Om het product te versieren, kunt u krullen gebruiken in plaats van de gebruikelijke schaar, waardoor de randen van de naad een andere vorm krijgen.

Papieren modellen kunnen niet alleen door volwassenen worden gemaakt, maar ook door kinderen met stencils met uitsparingen. Het gebruik van deze techniek is zo eenvoudig dat kinderen hun fantasie kunnen gebruiken en associatief denken kunnen ontwikkelen.

maak ansichtkaarten van krullen

Om de kirigami-techniek te gebruiken, heb je het volgende nodig:

  • schrijfwaren en scharen;
  • gekleurd papier of karton;
  • lijm, paperclips;
  • Rubberen mat;
  • -liniaal.

Oefen eenvoudige contouren om te beginnen. Naarmate u meer leert over technieken en workflows, kunt u decoupage gebruiken om complexere ansichtkaarten te maken en kunt u hiervoor oplossingen vinden.

Vachtbomen in deze techniek:

Plot of print diagrammen op een printer.

Koop groen papier of karton. Gebruik de sjabloon om een ​​chevronpatroon op de achterkant te tekenen. Voor het gemak kunt u de snijlocaties markeren met rechte lijnen en de vouwlocaties met stippellijnen.

Vouw en knip waar nodig. Koop een gekrulde kerstboom. Je kunt zelf vervalsingen versieren.

Deze sjabloon is geschikt voor volwassenen en kinderen om kirigami-vaardigheden te leren. Nu u bekend bent met de algemene functies, kunt u experimenteren met complexere ontwerpen.

arrangement voor vakantiekaarten

Ansichtkaarten kunnen worden gemaakt met decoupagetechnieken voor elk feest. Geliefden kunnen op een normale dag zonder reden de aandacht trekken. Uw familie zal blij zijn om zo'n oprecht geschenk van u te ontvangen.

Verjaardag:

Pak papier of karton. Het is noodzakelijk om het aan beide kanten te verven.

Teken met een potlood en een liniaal een kaart van het voorbereide substraat.

Knip en vouw waar aangegeven.

Pak een stuk gekleurd papier in een contrasterende kleur. Knip de nodige gebieden uit.

Voegt twee lege ruimtes samen.

De ansichtkaart is klaar, er is nog maar één wens die de moeite waard is.

Valentijnsdag:

Neem het dubbelzijdige karton van de gewenste kleur.

Brengt de kaart over naar de geselecteerde artefacten.

Knip langs de gewenste lijn.

Lijm de hartuitsparingen op contrasterend karton.

Als u tevreden bent met het schema, kunt u uw eigen sjabloon bedenken en maken. Voor een nog groter effect van verrassing en verrukking, kun je je geliefde in een boek of krant plaatsen die de geliefde vaak leest. Stel je voor hoe zijn emoties zouden stijgen als hij je enthousiasme zou opmerken en de liefdesverklaring zou lezen.

Seizoenskaart:

Schilder het patroon opnieuw met de kleuren van het vallende papier.

Knip en vouw waar nodig.

Lijm de stukjes aan elkaar met een ander vel papier of karton.

Winterkaarten:

Gebruik een mes om sneeuwvlokken uit dik papier te snijden in het aangegeven patroon.

Verwijder het patroon van de basis en vouw de ansichtkaart.

Voor kinderen en beginners is het gemakkelijk om de Kirigi-techniek te trainen in de gegeven scenario's. Er zijn dingen die kinderen graag doen, vooral met hun ouders. Timeshare brengt families bij elkaar.

Als je papierknippen onder de knie hebt, kun je een heel sprookje voor je kinderen maken. Dierlijke vormen en sprookjeshelden brengen vreugde aan je baby en geven je een voldaan gevoel met je harde werk.

videolessen zijn nuttig

De makkelijkste opties zijn:

Bulk papieren taarten:

volume piano:

Hier is een piramide:

Twist-stijl:

Eendje:

Over Halloween:

Zelfgemaakte geschenken brengen veel warmte en opwinding naar uw bestemming. Elk kan worden aangevuld met een element van het heden, een investering van uw tijd en gemoedsrust. Een ansichtkaart die naar mezelf wordt gestuurd, zal een minnaar baren. Plaats uw bestelling schriftelijk op karton zonder decoraties, en op origineel en uniform karton, u kunt onze uitgesneden schakelingen voor beginners ter uwer aandacht brengen.

Welke apparatuur voor het snijden van papier?

Het is dus om gebogen papieren elementen te maken. U kunt een schaar en lijm gebruiken bij het vormen van de stukken. Voor decoraties kan een traditionele schaar worden vervangen door gekrulde, neem handwerk met randen van verschillende vormen.

Origami is niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen die sjablonen gebruiken. Dit is een heel eenvoudige techniek die kinderen kunnen gebruiken om hun fantasie te gebruiken en associatief denken te ontwikkelen. als

golvend

Kaarten uitgesneden met de technieken die je nodig hebt:

  • messen en scharen om te schrijven;
  • gekleurd papier of karton;
  • lijm, paperclips;
  • Rubberen mat;
  • Kabel.

Begin met het oefenen van eenvoudige circuits. Naarmate u de techniek en workflow begrijpt, kunt u complexere kaartdecoupages uitvoeren en oplossingen vinden.

In deze techniek eerst:

Teken of print op een printercircuit.

Koop groen papier of karton. Teken met behulp van de basis een circuitchevron op de achterkant. Stippellijnen – Hiermee kunt u voor het gemak snijlijnen en vouwen onderzoeken.

Vouw en knip de nodige ruimtes. Krijg gekrulde meiden. Je kunt zelf een nep versieren.

Dit sjabloon is geschikt voor het trainen van kirigami-technieken voor volwassenen en kinderen. Nu u bekend bent met de algemene functionaliteit, kunt u een complexer ontwerp proberen.

vakantie planning kaart

U kunt decoupagekits voor feestkaarten maken. Het is prima om je zonder reden en op een normale dag te concentreren op dierbaren. De lokale bevolking zal blij zijn om zo'n attent geschenk van je te horen.

Verjaardag:

Pak papier of karton. Ze moeten aan beide kanten geverfd zijn.

Herteken met een potlood en liniaal volgens het diagram.

Knip en vouw deze plaatsen.

Pak een stuk gekleurd papier in een contrasterende kleur. Knip de vereiste velden uit.

Sluit beide ruimtes.

Nadat de kaart voorbij is, blijf je een waardige wens bedenken. Schat

Valentijnsdag:

Neem de gewenste kleur voor dubbelzijdig karton. overdracht

Schematische weergave van de geselecteerde artefacten.

Snijd de benodigde buizen.

Lijm het uit het karton geknipte hart in de contrasterende kleur.

Als u dit scenario gemakkelijk aankan, kunt u uw eigen sjabloon bedenken en maken. Voor een nog groter effect van verrassing en verrukking kunt u een Valentijnsdagkaart in een boek of krant plaatsen, meestal met een geliefde erop geschreven. Stel je voor hoe je humeur zal stijgen als hij je enthousiasme opmerkt en de liefdesverklaring leest.

Seizoenskaarten:

Schilder het bladpatroon in de herfst opnieuw met gekleurd papier.

Knip en vouw op de juiste plaats. geassocieerd

Voorvormen met een ander vel papier of karton.

Winterkaart:

Bij het snijden van dik papier met bepaalde sneeuwvlokpatronen met een mes.

Trek en vouw de kaart vanaf de onderkant.

Het is voor kinderen en beginners niet moeilijk om via deze programma's kirigami-vaardigheden te trainen. Kinderen zijn dol op knutselen, vooral als ze worden vergezeld door hun ouders. Samen tijd doorbrengen houdt het gezin bij elkaar.

Als je al een meester bent in decoupage, dan kun je een heel sprookje voor je kind creëren. Dierenfiguren, personages uit sprookjes zullen uw kleintje verrukken en u dubbele voldoening geven voor uw inspanningen.

videolessen zijn nuttig

De makkelijkste opties zijn:

Bulk papieren taarten:

volume piano:

Hier is een piramide:

Twist-stijl:

Eendje:

Tema de Halloween:

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 12/07/2023

Views: 6105

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.